Get the Flash Player to see the slideshow.

PUSTYNIA MIAST

Pustynia Miast jest ruchem młodzieży katolickiej, która odpowiadając na wezwanie Ojca Świętego, pragnie włączyć się w dzieło Nowej Ewangelizacji. Od kilku lat wędrujemy w czasie wakacyjnym po różnych miastach Polski, głosząc na rynkach, osiedlach, w szpitalach, w domach opieki społecznej, w domach dziecka, w więzieniach, poprawczakach, na koncertach rockowych chwałę JEZUSA CHRYSTUSA. Największą tajemnicą SWE jest to, że Bóg sam wybiera sobie nas słabych i grzesznych ludzi, nieużytecznych i małych, dokonując nawrócenia w naszych sercach, posyła nas by głosić dobrą nowinę o zbawieniu w Chrystusie.

Pomysł powstania Pustyni Miast zrodził się we wspólnotach Salezjańskiej Pielgrzymki Ewangelizacyjnej i wyrósł z jej ducha i ideałów – dlatego PM została pieszczotliwie nazwana „córką” SPE.

I tak 22 maja 1994r. z Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą do wyróżniającej się Mocą Ducha, Odwagą i Radością młodzieży z Salezjańskiej Pielgrzymki Ewangelizacyjnej zostało rozesłane zaproszenie do udziału w nowej formie ewangelizacji. W zaproszeniu pisano m.in.: „Pustynia Miast jest próbą założenia nowego ruchu, którego celem będzie powstanie grup prowadzących zorganizowaną ewangelizację swoich środowisk (szkoła, osiedle, miasto, kluby, instytucje)”. 12 lipca 1994 roku odbyły się pierwsze rekolekcje Pustyni Miast, przygotowujące bezpośrednio do podjęcia akcji ewangelizacyjnej.

Pustynia Miast działa do dzisiaj, starając się realizować zasadnicze
cele:
- Pragnienie realizacji powołania każdego chrześcijanina do świętości, przez pogłębienie żywej wiary w Jezusa  Chrystusa i przyjęcie go jako osobistego Pana i Zbawiciela.
- Odpowiedzialność w wyznawaniu wiary katolickiej, wyrażająca się w przepowiadaniu prawdy o Chrystusie.
- Zaangażowanie i obecność w społeczności młodych i służba na rzecz kształtowania młodego człowieka – wg instrukcji ks. Bosko na uczciwego obywatela i dobrego chrześcijanina.
i zadania:
- Wychowanie do ewangelizacji przez modlitwę, sakramenty i rozważanie słowa bożego.
- Formowanie głębokiej świadomości korzeni wiary i gotowości obrony wartości chrześcijańskich.
- Uwrażliwienie młodych na konieczność dawania świadectwa na każdym miejscu i każdej sytuacji.
- Organizowanie i prowadzenie, działań ewangelizacyjnych w czasie pielgrzymki na Jasną Górę i w czasie spotkań formacyjnych.
- Prowadzenie ewangelizacji na terenie parafii, szkół, szpitali, domach dziecka, więzieniach, także na ulicach.

Całoroczna praca formacyjno-ewangelizacyjna służy przygotowaniu wakacyjnej akcji Pustyni Miast i założeniu nowych wspólnot w odwiedzanych miastach. W ciągu pracy rocznej każda wspólnota lokalna realizuje tzw. zadania ewangelizacyjne, poprzez które prowadzi zorganizowaną działalność ewangelizacyjną.

Trzy podstawowe wymiary formacji w Pustyni Miast:

ODWAGA świadczenia o Jezusie Chrystusie. Osoba należąca do Pustyni Miast:

  • w każdej chwili i w każdej sytuacji nie boi się zaświadczyć miłości i wierze w Jezusa Chrystusa;
  • wyzbywa się strachu przed ludźmi najbardziej oddalonymi od Boga, szczególną uwagę zwraca na osoby zbuntowane, najbardziej potrzebujące i zaniedbane duchowo;
  • daje publicznie świadectwo poprzez bycie we wspólnocie oraz życie osobiste.

 

RADOŚĆ z głoszenia Dobrej Nowiny. Osoba należąca do Pustyni Miast:

  • odznacza się autentyczną radością życia chrześcijańskiego;
  • kieruje się pogodą ducha i optymizmem;
  • jest zawsze radosna w myśl powiedzenia ks. Bosko „szatan boi się ludzi radosnych”.

 

MOC DUCHA w działaniu. Osoba należąca do Pustyni Miast:

  • czerpie moc Ducha z sakramentów świętych i osobistej modlitwy;
  • ciągle otwiera się na nowe dary i charyzmaty Ducha św.;
  • ma świadomość swojej ludzkiej bezużyteczności, dlatego systematycznie pracuje nad sobą w dziedzinie pokory.

Wspólnoty PM spotykają się na cotygodniowych spotkaniach formacyjnych, a także na ogólnopolskich zjazdach Pustyni Miast kilka razy w roku. W każde wakacje rusza nasza pielgrzymka, a ukoronowaniem całorocznej pracy naszych wspólnot jest wakacyjna akcja ewangelizacyjna. Aby dowiedzieć się czegoś więcej o Pustyni Miast zapraszamy na stronę www.swe.pl

PUSTYNIA MIAST W DZIAŁDOWIE

W dniach 22-25 lipca 1994r. do Działdowa przyjechała grupa młodzieży z księżmi salezjanami. Zachęconych ich pomysłem około trzydziestu młodych mieszkańców miasta udało się na zjazd Pustyni Miast do Bydgoszczy, który odbył się w dniach 27-29 sierpnia 1994r. Od tego czasu licząca ok. 20 osób grupa rozpoczęła działalność przy parafii p.w. św. Wojciecha. Obok cotygodniowych spotkań formacyjnych wspólnota zajmowała się animowaniem niedzielnych Eucharystii w kościele i w kaplicy szpitalnej. Ponadto uczestniczyła w zjazdach Pustyni Miast i nieustannie pracowała nad wytworzeniem własnych zasad uczestnictwa w spotkaniach formacyjnych. Po przeniesieniu się grupy do parafii p.w. Krzyża Świętego opiekunem został ks. M. Liberacki. Spotkania odbywały się w piątki wieczorem. Wspólnota rozszerzyła działalność. Brała udział w czuwaniach Maryjnych, systematycznie odwiedzała areszt śledczy, zaangażowała się w przedstawienie w szkole w Malinowie, pomagała w organizowaniu Drogi Krzyżowej ulicami miasta. Po raz pierwszy aktywnie uczestniczyła w rekolekcjach Wielkopostnych, co w następnych latach kontynuowano.

W miarę potrzeb organizowane były spotkania, na których uczestnicy wskazywali na to, co im się nie podoba w sposobie działania czy w samej grupie. Chodziło o to, by trudne sprawy rozwiązywać na bieżąco. Ustalono, że animatorzy będą wybierani, co roku. Warto podkreślić uczestnictwo wspólnoty w młodzieżowej audycji w Radio Maryja, gdzie 21 sierpnia 1998r. pięć osób z Działdowa opowiadało o swoich przeżyciach z przystanku Woodstock. Kilkakrotnie zapraszana przez grupę z Olsztyna, PM Działdowo brała udział w Przeglądzie Piosenki Wielkopostnej Quaresima Song. Występowaliśmy gościnnie, prowadząc, poza śpiewem, modlitwę wieczorną. Był to tez czas zacieśniania znajomości z grupą olsztyńską. W 1999r. zmienił się opiekun duchowy. Ksiądz Leszek Lewandoski otworzył wspólnotę na działanie Ducha Świętego. W tym czasie nadal zajmowaliśmy się animowaniem Mszy Św., przygotowaliśmy scenki teatralne. Nagłośnione w prasie lokalnej było przedstawienie o Męce Pańskiej, w całości przygotowane przez wspólnotę (scenariusz napisany został przez kilka osób; wszyscy wspierali pracę aktorów, wśród których znaleźli się przyjaciele z innych wspólnot Działdowskich). W okresie Wielkiego Postu włączyliśmy się też w prowadzenie rekolekcji dla szkół działdowskich. W tym czasie nie zaniedbywano oczywiście zjazdów, byliśmy na spotkaniu z Ojcem Św. w Sopocie. Uczestniczyliśmy w zjeździe wspólnot działdowskich, który odbył się w czerwcu 1999r. W związku z wyjazdem księdza Leszka zmienił się opiekun, którym został ksiądz Marian Ofiara, Proboszcz parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Wspólnota zgromadziła się więc przy tej parafii. Poza animowaniem Eucharystii, PM Działdowo włączyło się w przygotowanie muzyczne kandydatów do bierzmowania. Zaczęła też współpracować ze Szkołą Nowej Ewangelizacji, uczestnicząc w kursach szkoły. Członkowie świętowali także święto patrona młodzieży, św. Stanisława Koski, organizowali Wigilię wspólnotową. Zainteresowaniem cieszyły się wystawiane przez grupę jasełka. Wspólna zabawa karnawałowa to kolejny czas, w którym mogliśmy się poznawać i zżyć. Zafascynowani osobą św. Jana Bosko od 2000r świętujemy dzień jego narodzin dla nieba.  Przez kolejne lata Pustynia Miast dalej się rozwijała, między innymi zajęła się pomocą przy organizacji festynu rodzinnego. Mimo upływu czasu i nowych członków wspólnota dalej realizuje wcześniejsze zadania pozostawione przez starszych kolegów, a także podejmują się nowych. Z biegiem lat zmieniali się członkowie, ale także animatorzy i opiekunowie organizacji. Nowym opiekunem grupy został  ks. Krzysztof Fidorowicz, a obecnie opiekunem jest ks. Jacek Suwiński. Działdowska Pustynia Miast gorąco zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania, które odbywają się w soboty o godz. 19:00 w Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Działdowie. Spotkania mają miejsce w salce pod plebanią.